Interview with Samira Talić

Project Architect at JP Elektroprivreda BiH,

Graduate student at Walter BIM Academy and Certificated Revit User

How would you describe yourself in a few words?

Born and raised in Sarajevo, 45 years old engineer with the major in Architecture. I fell in love with this profession from early childhood, while playing with my first lego cubes. Also, I am especially interested in museology. Currently working at Elektroprivreda BiH, as Project Architect.

What is your educational background and past working experience? Which courses did you attend at Walter BIM Academy?

After completing the Secondary Technical School of Architecture in Sarajevo, I graduated at the Faculty of Architecture. Also, I attended postgraduate studies at the same faculty and successfully passed all exams except the final thesis.  As an extraordinary student and scholarship user of Elektroprivreda BiH, I started working in this company, as a trainee and an associate.

After completing my professional state exam, I started working in the sector for construction supervision at Elektroprivreda BIH and stayed on this position for seven years. Since 2008, I have been working as an expert associate for the preparation of hydroelectric power plants in the sector of Capital Investments at Elektroprivreda. My ordinary tasks are related to the procurement of consulting services in construction (designing, research, auditing, supervision, etc.), preparation of documentation for the construction approval, monitoring the development of spatial planning bases in Bosnia and Herzegovina, improvement of the legal framework for investing in electricity infrastructure and addressing sensitive issues mitigation of the impact of hydroelectric power projects on the environment and society.

During 2018, I attended Revit Basic and Revit Advanced courses at Walter BIM Academy and got certificated as a Professional Revit User. I believe that all the activities I am involved in at my workplace can be performed in BIM and that is why Revit courses are so interesting to me.

How satisfied are you with your previous experience at Walter BIM Academy?

I consider that all participants in the construction industry should be searching for and adopting the innovative technology and methods in order to improve the overall efficiency of their businesses. As I had a chance to experience courses at Walter BIM Academy, I can say that it offers excellent education and certification services related to BIM methodology.

What do you see as the biggest benefit of BIM and how would you apply it on your current position?

Considering that I am working on the preparation of hydroelectric projects, I can say that hydroelectric plants are believed to be among the most complex plants. As for my tasks, I believe that BIM can help the harmonization of design solutions within the various professionals that usually collaborate together on one particular project. Furthermore, BIM can improve the processes of monitoring, project implementation, and later exploitation and maintenance.

Why did you decide to take the Autodesk Revit User Exam? How can it help you in your future career?

It is an exceptional opportunity for gaining new skills and getting worthy proof of your knowledge – the certificate issued by the author of such a great BIM software like Revit is. This chance should not be missed, especially because this certificate is recognized everywhere in the world.

How, from your perspective, was the Autodesk Certification Testing Process going?

I would like to express enormous gratitude to all the staff engaged in organizing the examination at Walter BIM Academy, especially because of the great working atmosphere and infrastructure of the premises where the testing took place. The test itself is structured with precise questions and it gives enough time for solving each question. At the end of the test, students are also able to see their results immediately.

Did you like the layout and composition of the test? How challenging the test was?

The layout and composition of the test were very practical and there is no difficulty in solving the assignments listed, especially after taking the courses at Walter BIM Academy.

Would you recommend education and certification at Walter BIM Academy to other engineers and technicians?

Yes, I would recommend Walter BIM Academy services to all scrupulous constructors in Bosnia and Herzegovina. In accordance with the path of Bosnia and Herzegovina towards the European Union, as well as due to the regulations on the BIM-ization of all public buildings in the major countries around the world, Walter BIM Academy offers “up-to-date” education and certification on the skills that are very desirable. To make it even better, the atmosphere at the courses is so relaxing and pleasant, that you feel like you are learning something new from your home.

_________________________________________

  • Možete li nam ukratko reći neke bitnije činjenice o sebi?

Rođena sam i odrasla u Sarajevu. Imam 45 godina i arhitektura mi je prva ljubav još od prvih Lego kockica.

  • Šta ste završili, gdje ste trenutno zaposleni, koje ste kurseve pohađali u Walter BIM Academy i slično?

Nakon završetka srednje tehničke arhitektonske škole, stekla sam i diplomu na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Pohađala sam i poslijediplomski o rekonstrukcijama u obnovi i izgradnji i uspješno sam položila sve ispite bez finalne teze. Veoma me zanima muzeologija i muzejska djelatnost, te sam pohađala kurs “colection managementa” i zalažem se za ideju osnivanja Tehničkog muzeja u Sarajevu. Nakon studija arhitekture, kao izvanredan student i stipendista Elektroprivrede BiH, 2001 godine počela sam raditi u Elektroprivredi, prvo kao pripravnik, potom saradnik, a nakon položenog stručnog državnog ispita kao inženjer u nadzoru građenja. Nakon sedam godina rada na ovoj poziciji, od 2008. godine u počinjem raditi u sektoru kapitalnih investicija u Elektroprivredi, u ulozi stručnog saradnika za pripremu izgradnje hidroelektrana. Moji dnevni zadaci su vezani za nabavke konsultantskih usluga u građenju (projektovanja, istraživanja, revizije, nadzor i sl.), pripremu dokumentacije za odobravanje građenja, praćenje razvoja prostorno planskih podloga u Bosni i Hercegovini, unapređenje pravnog okvira za investiranje u elektroenergetske infrastrukture i rješavanja osjetljivih pitanja mitigacije uticaja projekata hidroelektrana na okoliš i društvo. Tokom 2018 godine pohađala sam Revit Basic i Revit Advanced kurseve u Walter BIM Academy, te sam se takođe certificirala kao Autodesk Revit User. Smatram da se BIM može veoma efikasno koristiti na poslovima koje obavljam i to je jedan od glavnih razloga zašto me ova oblast toliko interesuje.

  • Kako ste zadovoljni svojim dosadašnjim iskustvom sa Walter BIM Academy?

Smatram da svi učesnici u građenju trebaju pratiti raspoložive tehnologije za unaprijeđenja efikasnostii usvajati ih u poslovanju . U skladu sa tim, Walter BIM Academy na našem tržištu pruža odlične servise edukacije i certifikacije u pogledu BIM tehnologije.

  • Koje su po Vama najveće prednosti BIM-a i kako ga vi možete primjenjivati na Vašem radnom mjestu?

S obzirom da radim na pripremi projekata za hidroelektrane, mogu raći da su hidroelektrane vjerovatno među najsloženijim postrojenjima. BIM, prema meni poznatim informacijama, upravo tu može pomoći kod usaglašavanja projektnih rješenja različitih struka obzirom da na jednom projektu hidroelektrane često radi i preko 20 inžinjera različitog usmjerenja. Potom, BIM može unaprijediti procese praćenja implementacije projekta i kasnije eksploatacije i održavanja.

  • Zašto ste se odlučili za polaganje Autodesk Revit User ispita? Kako Vam on može pomoći u daljoj karijeri?

Smatram da je ovaj ispit izvanredna prilika i veoma praktičnan način za sticanje vještina i dobijanje potvrde za svoj trud. Certifikat autora jednog BIM Softvera kakav je Revit je veoma dobra referenca i svjetski priznata licenca za rad u BIM-u . To je prilika koja se ne propušta i kredibilna potvrda vještina zainteresovanog profesionalca.  

  • Kako je iz Vaše perspektive izgledao proces testiranja za Autodesk certifikat?

Pohvalila bih radnu atmosferu i infrastrukturu BIMBox prostorije gdje se odvijalo testiranje. Sam test je struktuiran sa preciznim pitanjima i dovoljno raspoloživim vremenom za rješavanje zadataka i finalnu provjeru rezultata.

  • Da li Vam se svidio način polaganja i sastav testa? Koliko je test bio zahtjevan?

Način polaganja i sastav testa je vrlo praktičan, a s’ obzirom na obuke koje sam prošla na Walter BIM Academy nije bilo poteškoća kod rješavanja zadataka.

  • Da li biste preporučili ostalim inženjerima i tehničarima edukaciju i certificiranje u Walter BIM Academy?

Da, svim odgovornim profesionalcima u građenju u Bosni i Hercegovini preporučila bih usluge Walter BIM Academy. S’ obzirom na evropski put Bosne i Hercegovine i preporuke evropskih direktiva o nabavkama u pogledu BIMiziranja projekata koji se finasiraju javnim fondovima, Walter BIM Academy nudi “uptodate” servise edukacije i certificaranja, kao što rekoh, praktično od kuće.